PUKKDATABASEN

Forekomstområde 63881
Sarpsborg (3003) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Sarpsborg pukkverk
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Halden (1913-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621495 Y-koord: 6568118
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverket ligger ca. 3.5 km vest-nordvest for Skjeberg kirke. Bergarten er en ujevnkornet lys granitt stedvis gjennomsatt av pegmatittganger.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621548 Y-koord: 6568292

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Granitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde tatt mot nord
2. Oversiktsbilde mot syd
3. Nærbilde mot syd


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse