PUKKDATABASEN

Forekomstområde 63903
Moss (3002) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Moss pukkverk AS
(Sist oppdatert 16.feb.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vannsjø (1913-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 598190 Y-koord: 6591248
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverket ligger ved riksvei 120, 1.5 km øst for E6. Det drives på tre ulike bergarter. Hovedbergarten er en omvandlet gabbro (metagabbro) som gjennomsettes av opptil flere meter tykke pegmatittganger. Forekomstens kvalitet og beliggenhet gjør at den er en viktig byggeråstoffressurs for Mosseregionen.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 598178 Y-koord: 6591372

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Nedre nivå
2. Øvre nivå
3. Massetaket


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse