GRUSDATABASEN

Forekomstområde 64091
Indre Østfold (3014) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Mona
(Sist oppdatert 18.mai.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Askim (1914-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630880 Y-koord: 6605942
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Monaryggen er en markert, frittliggende ca. 4 km lang rygg. Kommunegrensen mellom Trøgstad og Eidsberg går langsetter ryggen. I grusdatabasen er derfor forekomsten delt i to. Det meste av massene ligger i Eidsberg. Sydskråningen er slak. De største mektighetene ligger i de sentrale deler. Massene består i store trekk av sand på flankene og mere grovt i de sentrale delene. Massene er godt sorterte og lagdelte, lagene faller mot sør.

Bilder
1. Ikke angitt

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 45.00 m. Areal : 1321136 m2.
Volum : 59451112 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 5% Stein : 2%
Bebygd : 20% Grus : 23%
Massetak : 20% Sand : 75%
Utdrevet massetak : 25%
Skog : 30%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630879 Y-koord: 6605941

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde sentralt i massetaket
2. Stuff
3. Grus 8-16

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 28%
Sand : 70%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631549 Y-koord: 6606091

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 28%
Sand : 70%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631579 Y-koord: 6606361

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 40%
Sand : 58%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631379 Y-koord: 6606612

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 629949 Y-koord: 6605581

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 3%
Grus : 22%
Sand : 75%

Massetak 7

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 629069 Y-koord: 6606462

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Stuff

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%

Massetak 8

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 629310 Y-koord: 6606370

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Driftsretning

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%

Massetak 9

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 629619 Y-koord: 6606192

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 10

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 629719 Y-koord: 6605892

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde

Massetak 11

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630119 Y-koord: 6605291

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 13

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630319 Y-koord: 6605491

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Fra massetaket

Massetak 14

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631564 Y-koord: 6606532

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse