PUKKDATABASEN

Forekomstområde 64167
Fredrikstad (3004) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Onsøy
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fredrikstad (1913-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 604691 Y-koord: 6568741
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er fjellkolle like øst for veien ved Øtne, ca 5 km. nordvest for Fredrikstad. I 2004 er bruddet i drift med knuse og sikteverk. Bergarten det drives på er en grå, middelskornig granitt. Forekomsten leverer i dag masser bl. a. til faste vegdekker og bære- og forsterkningslag og vurderes som en meget viktig leverandør av byggeråstoff for Fredrikstad by og områdene omkring.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 604548 Y-koord: 6568671

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Granitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse