PUKKDATABASEN

Forekomstområde 64179
Råde (3017) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Råde Pukkverk
(Sist oppdatert 26.mai.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vannsjø (1913-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 611198 Y-koord: 6581338
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverk ved fylkesveien mellom Missingmyr og Svinndal. Bergarten i område er en rødlig, middelskornet granitt med moderat oppsprekking og til dels horisontal benkning. Det opptrer både lokale og mer gjennomsettende pegmatittganger.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 611018 Y-koord: 6581301

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneisgranitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde tatt mot vest
2. Bilde tatt mot syd
3. Bilde tatt mot nord


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse