PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65796
Ås (3021) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vinterbro pukkv.
(Sist oppdatert 24.okt.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ski (1914-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 600606 Y-koord: 6624421
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger ved E6 i et område med gneiser av varierende sammensetning. Det er tatt ut stein i fire pallhøyder a 10-15 meter innenfor et stort område. Hovedbergarten er en grå granittisk gneis, middels til grovkornet, stedvis opptrer også en rosa variant. Det er innslag av middelskornet metagabbro (5-10 meter brede linser) og amfibolittiske lagerganger, disse inneholder mye granat. Gneisene er markert foldet, enkelte steder med gjennomsettende amfibolittganger. Området har lite overdekning.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 600457 Y-koord: 6624292

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Gneisgranitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde fra bruddet viser 4 pallhøyder.
2. Øvre pall
3. Sentrale deler av bruddet
4. Intrusjon av metagabbro


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse