PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65808
Nesodden (3023) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Svestad
(Sist oppdatert 17.mar.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Asker (1814-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 592284 Y-koord: 6627221
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i en bergskrent ca. 100 meter fra vegen. Hovedbergarten er en amfibolitt, men det finnes også en glimmerrik gneis og i kontakt mot nord opptrer en grovkornet granitt. Gode uttaksmuligheter og små miljøproblemer.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse