PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65828
Bærum (3024) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinskogen pukkverk
(Sist oppdatert 17.mar.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Asker (1814-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 585648 Y-koord: 6645991
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Basalt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Et meget stort pukkverk som driver i en basaltserie av permisk alder. Basalten er noe kontaktmetamorf og har en uryddig lagdeling som representerer forskjellige lavastrømmer med 20-30 graders fall mot nord og med en øst-vestlig retning. Materialet er meget heterogent. Porfyrisk lava og listelava med vekslende størrelse på listene, veksler med helt tett lava. Epidot- og kalkspatfylte blærerom er vanlig. Gjennomsettende basaltganger og yngre syenittganger. Bergartene har tildels kraftig oppsprekking. Mineralisering av hematitt, svovelkis, kobberkis.
Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 585591 Y-koord: 6645644

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Basalt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av bruddet
2. Mot adkomsten til bruddet
3. Bilde fra deler av bruddet
4. Sammensatt bilde


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse