PUKKDATABASEN

Forekomstområde 65988
Lørenskog (3029) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Feiring bruk
(Sist oppdatert 12.mar.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Oslo (1914-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 610566 Y-koord: 6642076
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverket ligger i en fjellrygg med et sterkt heterogent, foldet gneiskompleks. Hovedbergarten er en forgneiset tonalitt med innslag av metadoleritt/metagabbro.

Feltbefaring utført av Arild Andersen 18.09.2019 (Klarlegge bergartsgrenser og opptreden av ulike bergarter vest for Feiringåsen steinbrudd): "Basert på traversene jeg gjorde fra Losbyveien og østover gjennom Feiringåsen ble det kun funnet ulike varianter av dioritt/tonalitt/gabbro(«Feiringdioritt») - alle bergarter velegnet til pukkproduksjon av samme kvalitet man har i dagens brudd. Det ble ikke funnet glimmerrike og kvartsrike bergarter med unntak av noen tynne kvarts-feltspatganger".

Bilder
1. Oversiktsbilde av bruddet og forekomsten sett mot nord.
2. Oversiktsbilde tatt mot sørøst.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 610338 Y-koord: 6642531

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av bruddet sett mot nord.
2. Detaljbilde av stuffen
3. Bilde fra steinbruddet
4. Panorama over bruddet sett mot nord.


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse