PUKKDATABASEN

Forekomstområde 66000
Lillestrøm (3030) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vardeåsen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nannestad (1915-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 614129 Y-koord: 6656030
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Stort pukkverk hvor den dominerende bergarten er en glimmerrik, grovkrystalinsk gneis med mektige feltspatårer og pegmatitt. Bergarten har begrensede egenkaper for bruk til vegdekker, men kan brukes i bære- og forsterkningslag. Massene er også egnet som fyllmasse, for bruk i vannlednings- og kabelgrøfter og til andre kommunaltekniske formål.Bilder
1. Håndstykke

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 614008 Y-koord: 6655891

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panoramabilde av bruddet.
2. Bilde tatt fra inngangen til bruddet


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse