PUKKDATABASEN

Forekomstområde 66092
Ullensaker (3033) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Rambydalen
(Sist oppdatert 10.jun.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ullensaker (1915-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 622556 Y-koord: 6666795
Ressurs
Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbrudd 505 Rambydalen ligger ca. 4 km sør Jessheim. I perioder har det vært stans i uttakene, men nå er det full produksjon i bruddet. Massene benyttes til forskjellige utbygningsprosjekter i regionen. Bergarten domineres av biotittrik gneis og har gode mekaniske egenskaper. Med god planlegging er det gode uttaksmuligheter i området, selv om et alpinanlegg ligger ca. 150 meter fra steinbruddet. Forekomstene er en Regional viktig ressurs.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 622418 Y-koord: 6666792

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis

Bilder
1. Panorama over bruddet


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse