PUKKDATABASEN

Forekomstområde 66106
Nes (3034) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Folbergåsen, Nes pukkverk
(Sist oppdatert 10.jun.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strøm (2015-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 640033 Y-koord: 6671767
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger ca 2 km nord for Årnes i Akershus fylke. Bergarten er en mørk, glimmerrik, middelskornig gneis med grovkornige partier som stedvis er sterkt foldet. Strøkretningen er nordvest-sørøst. Det er tatt ut betydelige mengder, og massene blir brukt både til veg- og betongformål.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 639945 Y-koord: 6671924

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Båndgneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av bruddet i 2004
2. Fine foldinger på stuffen
3. Panorama av bruddet i 2006
4. Panorama av bruddet i 2015


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse