GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67775
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brumunda vest
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hamar (1916-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 606127 Y-koord: 6752948
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med flere nedlagte massetak, ingen massetak i drift. Samme løsmasseoppbygging som i forekomst Brumunda øst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 576590 m2.
Volum : 5765905 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 30%
Bebygd : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse