GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67807
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Aursmo
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åsmarka (1917-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 603999 Y-koord: 6765880
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med eskere. Svært blokkrik overflate. Usortert, stein-/sandrikt materiale i snitt i esker. Ikke volum/arealberegnet. Mektighet er i gjennomsnitt ca. 5 m.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Dalfylling

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse