GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67815
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vivelsbekken
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åsmarka (1917-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 602205 Y-koord: 6774261
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Dårlig sortert, siltig/blokkig materiale i nedlagt massetak. Delta/elvevifte, breelvmateriale. Flere markerte eskere nord for avsetninga.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Delta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 163437 m2.
Volum : 1634366 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2%
Skog : 98%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse