GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67869
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvarstadsætra
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åsmarka (1917-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 601936 Y-koord: 6783621
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Hauget ablasjonsmorene.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Dalfylling

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Stein : 20%
Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 601935 Y-koord: 6783621

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Stein : 20%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse