PUKKDATABASEN

Forekomstområde 67993
Stange (3413) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brynsåsen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Løten (1916-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 625441 Y-koord: 6740674
Ressurs
Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverket drives på en middels/grovkornet granitt 2 km syd for Ådalsbruk på Løten. Ingen åpenbare interessekonflikter. Uttaket er godt skjermet for innsyn samtidig som det ligger tett inntil Rv 3.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 625363 Y-koord: 6740912

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Granitt

Bilder
1. Fra bruddet


Denne utskriften ble generert 30.09.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse