PUKKDATABASEN

Forekomstområde 68089
Sør-Odal (3415) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Galterud
(Sist oppdatert 03.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kongsvinger (2015-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 659720 Y-koord: 6674837
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Lite steinbrudd. Ingen drift da registreringen ble foretatt. Drevet på rød finkornet granitt, mulig brukt oppknust på idrettsbaner.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 659752 Y-koord: 6674873

Betydning :
Dom. bergart : Granitt


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse