GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68223
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lindbergsvegen
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Halsjøen (2116-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 679714 Y-koord: 6742061
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er 1-2 rygger nedover dalsida vest for Flisaelva. Ryggene er forholdsvis godt markerte. Overflata er ujevn med mye blokk. Maksimum høyde er ca. 4-5 m, lengde 100-150 m. I snittene ser en at materialet er en dårlig sortert glasifluvial avsetning. En ser enkelte linser med sortert sand, mens det andre steder er mer morenelignende materiale med kantet stein. Avsetningen kan muligens være en sprekkefylling, evt. en esker. Punktforekomst - breelvmateriale.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 679714 Y-koord: 6742061

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse