GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68239
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Blektjern
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Finnskog (2116-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 680263 Y-koord: 6734490
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av flere rygger med grusig sand på vestsiden av Flisa-elva, syd for Kynneggen. Vestenfor og sydenfor forekomsten er det flere rygger og hauger med finsand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 280185 m2.
Volum : 1120740 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Grus : 1%
Skog : 98% Sand : 99%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 680263 Y-koord: 6734490

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 1%
Sand : 99%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse