GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68283
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjuerkoia
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kynna (2016-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 674027 Y-koord: 6749743
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten ble ikke befart pga. stengt bomvei. Fra flyfoto og økonomisk kart ses en tydelig nordvest-sørøstgående rygg,- antagelig en eskerrygg.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 674027 Y-koord: 6749743

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse