GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68541
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flåtåmyrsvingen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jordet (2017-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 655223 Y-koord: 6803008
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Massetak i haugformet,sandig morene. Høyde i stuff ca. 10 meter. Muligheter for videre drift mot øst, der det er betydelige reserver.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 30%
Sand : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 655223 Y-koord: 6803008

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 30%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse