GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68579
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Motjønna
(Sist oppdatert 06.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nesvollberget (2117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 697062 Y-koord: 6779161
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Bare registrert massetak som kan utvides i nord-østlig retning.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 697062 Y-koord: 6779161

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse