GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68675
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sparflo
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Trysil (2117-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 680966 Y-koord: 6819795
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse ved Barflo. Observasjons-lokalitet ved veg viser et 1.5 m grovt topplag over til dels ensgradert sand. Dette reduserer sterkt forekomstens betydning, som ressurs betraktet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 680786 Y-koord: 6820090

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse