GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68677
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Møkkelbrønnkjølen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Trysil (2117-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 679426 Y-koord: 6813188
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et punktregistrert uttak i sandig morene. Reservene er begrenset i uttaksområdet. Massene er noe vannbehandlet (sortert).

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 20%
Sand : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 679426 Y-koord: 6813187

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 20%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse