GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68683
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjerdinga
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 627877 Y-koord: 6769672
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvavsetning på vestsiden av Glomma. Avsetningen består av sand og grusig sand. Det er ikke registrert noen massetak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Andre

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 537577 m2.
Volum : 1075155 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 20%
Skog : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse