GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68701
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skramstad
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 624200 Y-koord: 6779833
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktforekomst i morene.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 624201 Y-koord: 6779832

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse