GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68721
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Julussa nord
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 635835 Y-koord: 6779981
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er hovedsakelig bresjøsediment - ensgradert sand. Enkelte steder finnes derimot flekker med 1-2 m mektig breelvmateriale (stein, grus, sand).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Bresjø/innsjøavsetning : Dalfylling

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 118012 m2.
Volum : 236023 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Blokk : 2%
Bebygd : 5% Grus : 10%
Skog : 90% Stein : 13%
Sand : 75%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 635344 Y-koord: 6780458

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Grus : 10%
Stein : 13%
Sand : 75%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 637468 Y-koord: 6777632

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 3%
Grus : 7%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse