GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68725
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langbakken
(Sist oppdatert 05.mai.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632742 Y-koord: 6781986
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vannbehandlet morene, dårlig sortert breelvavsetning. Svært kantet materiale vitner om kort transport av massene. Det er kvartsrike bergarter representert.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Sand : 40%
Grus : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632736 Y-koord: 6781886

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Kantet materiale - korttransportert
3. Utsikt mot vest
4. Stuff

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Sand : 40%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse