GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68727
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Løpsjøen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632098 Y-koord: 6784840
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med en rekke hauger og dødisgroper. Kornstørrelsen varierer fra ensgradert sand til grusig sand. Det er registrert 2 massetak. Massene synes kun å være brukt til lokale veiformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 1569440 m2.
Volum : 3138879 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 1% Grus : 5%
Bebygd : 5% Sand : 95%
Skog : 94%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632098 Y-koord: 6784840

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630618 Y-koord: 6783561

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse