GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68733
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Blautrusta
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 639278 Y-koord: 6787392
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktforekomst, dårlig sortert breelvmateriale (stein, grus, sand)/morenemateriale.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Stein : 10%
Sand : 80%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 639278 Y-koord: 6787392

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Stein : 10%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse