GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68737
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjølykkja
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 637808 Y-koord: 6786552
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktforekomst med liten utstrekning. Lagdeling: 1-2 m øverst med steinholdig, dårlig sortert breelvmateriale over >2 m vekslende skrålag med grus og grusig sand hellende mot vest.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 637808 Y-koord: 6786552

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse