GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68739
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vollmoen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 638230 Y-koord: 6787621
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av flere eskere og hauger med breelvmateriale. Avsetningene er trolig alle subglasiale, og har en del blokk i overflaten og svært varierende sortering. I de få snitt som har vært tilgjengelig dominerer en steinholdig sand. Enkelte hauger består også av rent morenemateriale.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning : Esker

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse