GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68745
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmbu
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 634088 Y-koord: 6789515
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Tynn breelvavsetning bestående av steinholdig grus og sand. Fjellblotninger, myrer og vann utenfor forekomsten vitner om små mektigheter, antatt 2 m.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 612518 m2.
Volum : 1225035 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 95%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse