GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68753
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630727 Y-koord: 6798851
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvterrasser og breelvmateriale avsatt i hauger og rygger.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 9351231 m2.
Volum : 28053694 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 1% Stein : 7%
Bebygd : 10% Sand : 40%
Skog : 89% Grus : 53%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630727 Y-koord: 6798851

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 7%
Sand : 40%
Grus : 53%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630113 Y-koord: 6799122

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 45%
Grus : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 628288 Y-koord: 6802902

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 627978 Y-koord: 6802880

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 13%
Sand : 85%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630786 Y-koord: 6798046

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Sand : 40%
Grus : 59%

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630914 Y-koord: 6797997

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Sand : 40%
Grus : 59%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse