GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68759
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Løset
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 626334 Y-koord: 6809530
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning ved sørøstlige del av Storsjøen. Terrassen er kraftig ravinert. Det er registrert 2 massetak i forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 1838473 m2.
Volum : 12869311 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Stein : 15%
Bebygd : 10% Grus : 35%
Skog : 88% Sand : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 626334 Y-koord: 6809530

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse