GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68761
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Neverdalen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 625808 Y-koord: 6809166
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning i sørvestlige del av Storsjøen. Massene synes å bestå hovedsakelig av sand og grus og særlig i nordlige delen, ved massetaket, utgjør de en stor ressursverdi.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 1119227 m2.
Volum : 3357682 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 1% Grus : 50%
Bebygd : 5% Sand : 50%
Skog : 94%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 625808 Y-koord: 6809166

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Lagerhauger med sortert materiale

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse