GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68785
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Enåsen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jordet (2017-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 652408 Y-koord: 6799872
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktforekomst i breelvmateriale. Det er avsatt en del materiale i terrasser langs elva, men med relativt liten mektighet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Stein : 25%
Sand : 35%
Grus : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 652408 Y-koord: 6799871

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 25%
Sand : 35%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse