GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68787
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brenthaugkjølen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jordet (2017-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 653848 Y-koord: 6802215
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktforekomst i morene.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 653848 Y-koord: 6802215

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse