GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68799
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lisleli
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 646943 Y-koord: 6809839
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av eskere og ravinerte breelv- og moreneavsetninger. Enkelte steder, som eskere etc., er godt sorterte sand- og grusavsetninger og er lette å skille ut. Andre steder, særlig opp mot dalsidene, er breelvmaterialet dårlig sortert og vanskelig å skille fra morenematerialet. Opp mot dalsidene er mektighetene også svært usikret. For å bli sikker på mektighet og kornstørrelsesfordeling er det her nødvendig med videre undersøkelser som seismikk og boringer.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 697625 m2.
Volum : 2790502 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 1%
Bebygd : 2%
Skog : 97%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 646018 Y-koord: 6812211

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 647428 Y-koord: 6810672

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 19%
Grus : 30%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse