GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68807
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Otterhagen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630668 Y-koord: 6782531
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Punktforekomst i forvitringsmateriale (skifer). Brukt hovedsakelig som fyllmasser.

Avsetning
Type(r) : Forvitringsmateriale Form(er) : Andre

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630668 Y-koord: 6782531

Betydning :
Materiale : Skred, forvitring


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse