PUKKDATABASEN

Forekomstområde 68809
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tykkeriset
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633605 Y-koord: 6783804
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Gabbroforekomst med ukjent utbredelse. Steinbrudd, ca. 30x70 m stort, snittvegg ca. 8 m høy.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633554 Y-koord: 6783798

Betydning :
Dom. bergart : Gabbro


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse