GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68823
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hamntjønna
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Atnsjøen (1818-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 564524 Y-koord: 6855480
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et punktplassert uttak i en liten esker. Store deler av ryggformen er drevet ut, både som følge av vegens plassering og masseuttak. Reservene er meget begrenset.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 8%
Sand : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 564524 Y-koord: 6855480

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 8%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse