GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68829
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørke
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Atnsjøen (1818-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568663 Y-koord: 6858524
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et punktplassert uttak i en subglasialt avsatt breelvvifte ved Bjørke. Snitt i massetak viser at materialet har pga. graderingen begrenset betydning som ressurs betraktet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Andre
: Vifte

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568663 Y-koord: 6858524

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse