GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68889
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Trønnesgml.sætra 2
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stor-Elvdal (1918-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 598627 Y-koord: 6829717
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Punktregistrering av massetak i morene. Det er flere morenehauger i nærheten.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 15%
Sand : 75%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 598627 Y-koord: 6829717

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 15%
Sand : 75%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse