GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68905
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Svea
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Møklebysjøen (1917-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 610962 Y-koord: 6812751
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et punktregistrert massetak i steinig morene.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 20%
Grus : 33%
Sand : 45%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 610963 Y-koord: 6812750

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 20%
Grus : 33%
Sand : 45%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse