GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68927
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sommerbrekka
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 603164 Y-koord: 6873664
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en utflating i dalsiden med grovt blokkrikt materiale spesielt i overflaten. Det var tre massetak i forekomsten, men 1 og 2, legst nord er drevet sammen til ett og er i dag i drift. Massene er dårlig rundet, noe som indikerer kort transport. Jutulhoggmasser og omlagrede morenemasser. Massene er godt egnet for knusing til vegformål.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Andre
: Breelvavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 182055 m2.
Volum : 910275 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 5%
Utdrevet massetak : 10% Sand : 20%
Skog : 85% Stein : 30%
Grus : 45%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 603164 Y-koord: 6873664

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde fra massetaket sett mot nordøst-
2. Lager av grovknuste maaser

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Sand : 20%
Stein : 30%
Grus : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 603295 Y-koord: 6873511

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 45%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 603320 Y-koord: 6873384

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 40%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse