STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 68933
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tverrslag Tysla
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 603949 Y-koord: 6870312
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbyggingen. Tippen er tilplantet, og småfuruer vokser på toppen. Massene kan benyttes som fyllmasse eller ved knusing til andre byggetekniske formål. Dette krever ny veg da massene ligger oppe i dalsiden.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse