GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68937
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stornesmoen
(Sist oppdatert 02.okt.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 606153 Y-koord: 6868944
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten ligger vegløst til på sørsiden av Tysla. Forekomsten er ikke befart, og er derfor registrert med stiplet omriss.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse