STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 68939
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tverrsalg Elvål
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 606866 Y-koord: 6867285
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbyggingen. Massene består av grus og stein med en maksimalt ca. 10 meter mektighet i ytterkant. Tippen er tilsådd og beplantet. Massene kan ved videreforedling nyttes til tekniske formål.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse